trainingen en cursussen
met CIOS kwaliteit

Tennisleraar 4

Opleidingsplaats
Heerenveen, Abe Lenstra boulevard 29
Kosten
€ 2.000,00
Start
donderdag 17 september 2020
Duur
24 weken

Je bent in bezit van je tennisleraar 3-licentie of je hebt je opleiding daarvoor zojuist succesvol afgerond en je wilt je graag verder verdiepen in het vak. Je wilt mogelijk zowel individueel als in teamverband training gaan geven aan wedstrijdspelers t/m speelsterkte 3.De TT4-opleiding geeft die verbreding op zowel technisch, tactisch en daarnaast zeker ook op conditioneel en mentaal vlak. Daartoe wordt theorie en praktijk (trainingen geven aan dames/heren niveau 5 t/m 3) met elkaar afgewisseld.Tevens wordt de competentieontwikkeling van sportkader bevordert. Dat houdt o.a. in dat je bijv. een tennisleraar 3 in opleiding gaat begeleiden binnen zijn stage. Tevens loop je 4 uur stage per week vanaf oktober.

Toelating

Tot de opleiding worden toegelaten zij die:

1. met succes de KSS Niveau 3 (voorheen Tennisleraar A opleiding) via KNLTB, ALO, CIOS of andere opleiding S&B hebben afgerond;

2. beschikken over de vaardigheid tot het geven van technisch goede demonstratie van de in het tennisspel voorkomende (basis- en rotatie)slagen.

3. beschikken over voldoende tennisvaardigheid op minimaal speelsterkte 5 niveau;

4. in het bezit zijn van het KNLTB spelerspasje 2016;

5. in het bezit zijn van een geldige licentie (zie datum t/m op licentie)

 Het testen van de onder 3. genoemde vaardigheid en een intake-gesprek vindt plaats in overleg met de docent(en)

Inhoud van de cursus
U krijgt zowel theorie- als praktijklessen.

Tijdens de opleiding worden twee voorwaardelijke theorietoetsen afgenomen te weten Mentale/Tactische aspecten en Technische/Conditionele aspecten. Deze toetsen dienen met een voldoende (6 of hoger) te worden afgesloten voor men de PVB's kan doen.

Proeve van Bekwaamheid:

Om het diploma Tennistrainer 4 te behalen dient de cursist onderstaande PVB’s  voldoende af te sluiten. Hierna kan de B-licentie worden aangevraagd.

PVB4.1 Geven van trainingen -praktijkbeoordeling (individuele training)

PVB4.1 Geven van trainingen –portfoliobeoordeling (teamtraining)

PVB4.4 Bevorderen van competentieontwikkeling tenniskader

Stage
U loopt minimaal 4 uur per week stage bij een tennisvereniging of tennisschool onder begeleiding van een gelicentieerde tennisleraar (stagebegeleider). Vanuit het CIOS houdt de tennisdocent gedurende het jaar contact met uw stageorganisatie.

Kosten
Het cursusgeld bedraagt € 1.965,-- inclusief boeken.  Per Proeve van Bekwaamheid (PVB) dient men apart te betalen: PVB 4.1 Team Training € 75,--, PVB 4.1 Individuele Training € 100,--, PVB 4.4 € 70,--. De voorwaardelijke theorietoets kost € 35,-.

Duur opleiding

24 bijeenkomsten van 8 uur in de periode van 13 september 2016  t/m eind maart 2017. Houd er rekening mee dat er per week een dagdeel aan thuiswerk nodig is. De lesdag is op dinsdag vanaf 08.30 uur in het Racketcentrum in Heerenveen.

Inschrijving
U kunt zich digitaal aanmelden. De cursus gaat door bij minimaal 10 deelnemers.

Informatie
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met CIOS Contract 088-0603362 of info@cioscontract.nl