trainingen en cursussen
met CIOS kwaliteit

Onze partners

CIOS Contract is onderdeel van CIOS Heerenveen Leeuwarden, de school voor Sport en Bewegen van het Friesland College.
CIOS Heerenveen Leeuwarden is samen met de andere CIOS-sen in Nederland verenigd in CIOS-NL.

CIOS Heerenveen Leeuwarden werkt al jaren samen met verschillende partners.

Zo heeft CIOS Heerenveen Leeuwarden met de meeste sportbonden een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, waarin is opgenomen dat een deelnemer die de cursus succesvol afrondt, recht heeft op een licentie. De licentie krijgt de deelnemer naast het certificaat van het CIOS. Met de licentie mag de deelnemer training geven in het betreffende vakgebied en daarnaast geeft de licentie in veel gevallen recht op bijscholing.

.

NLcoach
CIOS Contract werkt voor de cursussen veel samen met NLcoach, de opleider en belangenbehartiger van trainers en coaches in Nederland. Doelen van NLcoach zijn het verhogen van de deskundigheid én opkomen voor de belangen van trainers en coaches. Meer lezen >>