trainingen en cursussen
met CIOS kwaliteit

Judo

Opleidingsplaats
Heerenveen, Abe Lenstra boulevard 29
Kosten
€ 1.130,00
Start
donderdag 10 februari 2022
Duur
16 weken

Wilt u een judo les geven op recreatief of wedstrijdniveau of wilt u zich verdiepen in het judo als aanvulling van u baan binnen het bewegingsonderwijs of andere werkvelden waarin judo een meerwaarde kan zijn. Dat kan met het diploma judoleider- niveau 2 en Judoleraar- niveau 3. De volgende kernwaarden die centraal zullen staan zijn; respect, samenwerken, discipline, plezier in bewegen, weerbaarheid, ontwikkelen van zelfvertrouwen, aanpassingsvermogen en assertiviteit. Een individuele sport in team verband.  schrijf u dan nu in voor één van deze twee cursussen.

Om toegelaten te kunnen worden bent u minimaal 16 jaar en maken wij gebruik van een intake gesprek. In dit intake gesprek word de motivatie en uw huidige niveau besproken.

Cursusinhoud

Het opleiden tot docent judo is gericht op de motorische ontwikkeling aan de hand van het meerjarig opleidingsplan van de JBN. De volgende kernwaarden die centraal zullen staan zijn; respect, samenwerken, discipline, plezier in bewegen, weerbaarheid, ontwikkelen van zelfvertrouwen, aanpassingsvermogen en assertiviteit. Een individuele sport in team verband.

Tijdens de cursus zal er aandacht zijn voor het werken met diverse doelgroepen. Denkende aan stoei en vechtspelen in het onderwijs, breedtesport en de wedstrijdsport. Het organiseren van judo gerelateerd evenementen. Aandacht voor judo technieken en het werken aan eigen vaardigheden. Coachen en begeleiden van judoka’s bij wedstrijden en het afnemen van kyu-examens. Examinering door middel van proeve van bekwaamheden.

U krijgt naast praktijk ook de volgende theorieonderdelen:

- Kennis van de techniek
- Kennis van de tactiek (idem)
- Inzicht in motorisch leren en methodieken
- Basiskennis van het leren leidinggeven (oefenplan, lesplan, periodeplan, jaarplan)
- Leren organiseren
- Coaching

Stage en studiebelasting

Stage en studie belasting worden bepaald tijdens het intake gesprek, aan de hand van basisniveau en eerder verworven competenties. Voor deze cursus moet u rekenen op 64 contacturen.

Cursusduur en afsluiting

De cursus duurt 16 weken en wordt afgesloten met vijf Proeven van Bekwaamheid (PVB). Hierin laat u zien dat u de leerstof beheerst, dat u beschikt over de benodigde vaardigheden en een juiste instelling. Wanneer u de cursus met goed gevolg hebt afgerond, ontvangt u het judoleider niveau 2 of diploma judoleraar A niveau 3 van de JBN.

Cursusplaats en -tijden

De cursus judo instructeur wordt aangeboden door en bij CIOS Heerenveen, Abe Lenstra boulevard 29, 8448 JA Heerenveen (hoofdingang). De lessen vinden (onder voorbehoud) plaats op donderdag overdag.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen € 1130,-.  Dit is inclusief cursusmateriaal, examenkosten en bondsdiploma.

Inschrijving
U kunt zich digitaal aanmelden via www.cioscontract.nl/aanmelden 

Informatie

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met CIOS Contract 088-0603362 of info@cioscontract.nl.