trainingen en cursussen
met CIOS kwaliteit

Gymnastiek Assistent Leider 2

Opleidingsplaats
Heerenveen, Abe Lenstra boulevard 29
Kosten
€ 215,00
Duur
20-40 weken

Wilt u een gymnastiek- of turndocent assisteren tijdens de les? Dat kan met het KNGU-diploma Gymnastiek Assistent Leider 2. Om toegelaten te kunnen worden bent u minimaal 16 jaar.

Cursusinhoud

Tijdens deze cursus worden de verschillende grondvormen van bewegen (zoals lopen, springen, schommelen, zwaaien en balanceren) en de verschillende profielelementen (handstandvormen, kleine en grote cirkeldraaien, rollen, vrije- en steunsprongen) doorgenomen. U leert op eenvoudige wijze de elementen te herkennen en te beoordelen. De lessen bevatten ook onderdelen als hulpverlenen/vangen en het aanleren van eenvoudige methodieken. Daarnaast komen de verschillende materialen en toestellen aan bod en leert u alles over veiligheid. Tijdens de lessen behandelen we ook de door de studenten uitgewerkte lesopdrachten

Stage en studiebelasting

De cursus kent een studiebelasting van ongeveer 100 uur, bestaande uit 60 contacturen, ongeveer 30 uur zelfstudie en 30 uur stage bij een vereniging. In uw stage verzorgt u zes observatielessen, zeven uitgewerkte lesopdrachten, en twee examenopdrachten (assisteren bij een activiteit en begeleiden van sporters). U wordt hierbij beoordeeld door een praktijkbegeleider van de vereniging.

Afsluiting

De cursus duurt 20 weken en wordt afgesloten met drie Proeves van Bekwaamheid (PVB). Hierin laat u zien dat u de leerstof beheerst, dat u beschikt over de benodigde vaardigheden en een juiste instelling. U verzamelt de gemaakte toetsen en de PVB's in een portfolio. Wanneer u de cursus met goed gevolg hebt afgerond, ontvangt u het diploma Gymnastiek Assistent Leider 2 van de KNGU. Het diploma geeft geen lesgeefbevoegdheid. Om deze volledige bevoegdheid te krijgen, kunt u na deze cursus ook de cursus Gymnastiek Leider 3 volgen bij CIOS Heerenveen.

Cursusplaats en -tijden

De cursus Gymnastiek Assistent Leider 2 wordt aangeboden door en bij CIOS Heerenveen, Abe Lenstra boulevard 29, 8448 JA Heerenveen (hoofdingang), en is op dinsdagmiddagen tussen 13.00-17.00-uur. De cursus kent een flexibele instroom. In overleg met u zal gekozen worden voor een startmoment.

Kosten

De kosten voor deelname aan de cursus Gymnastiek Assistent Leider 2 bedragen € 215,-. Dit is inclusief cursusmateriaal, examenkosten en een KNGU-diploma. Inschrijving U kunt zich digitaal aanmelden. De cursus gaat door bij minimaal 12 deelnemers.

Informatie

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met CIOS Contract 088-0603362 of info@cioscontract.nl