trainingen en cursussen
met CIOS kwaliteit

Cirque CIOS

Opleidingsplaats
Heerenveen, Abe Lenstra boulevard 29
Kosten
€ 500,00
Start
maandag 8 januari 2018
Duur
10 weken

Contractonderwijs Cirque CIOS
Hoe gebruik je circus om talenten van kinderen, jongeren en volwassenen te stimuleren? Tijdens de cursus Cirque CIOS maak je kennis met verschillende circustechnieken, werk je aan je eigen vaardigheid en leer je hoe je circus in een sociale en maatschappelijke context toe kunt passen bij verschillende doelgroepen. We verkennen het concept ‘social circus’ dat in Europa steeds meer betekenis en draagvlak krijgt om circus als middel in te zetten voor het ontwikkelen van sociale competenties. De theorie passen we direct toe in de praktijk. Je leert didactische vaardigheden en er is aandacht voor het regisseren en organiseren van een voorstelling, oftewel de artistieke kant van circus. 
De cursus is zowel voor afgestudeerden van de MBO opleiding Sport en Bewegingscoördinator niveau 4 (Coördinator Buurt, Onderwijs en Sport, Coördinator Sportinstructie, Training en Coaching, Coördinator Sport- en Bewegingsagogie, Coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid) als voor ieder ander met een diploma van een relevante opleiding (minimaal MBO niveau 4), die geïnteresseerd is in circus als sociaal en maatschappelijk hulpmiddel.

Cursusinhoud
De cursus is ingericht aan de hand van vijf elementen: circustechnieken, creativiteit, groepsdynamiek en veiligheid, lesgeven en rationaliseren en reflecteren.
• Circustechnieken: in deze leereenheid komen de vier circusdisciplines jongleren, evenwicht, acrobatiek en luchtwerk aan bod. De cursist leert verschillende technieken begrijpen en beheersen.
• Creativiteit: het is belangrijk om de kennis te hebben van performancetechniek en te ervaren hoe het is om voor een publiek te staan. De cursist doet kennis op over verschillende theatrale technieken en mogelijkheden van expressie. Je leert creatieve doelen stellen en creatieve processen leiden.
• Groepsdynamiek en veiligheid: de cursist leert zorg te dragen voor de fysieke en emotionele veiligheid van een individu binnen een groep.
• Lesgeven: er is aandacht voor verschillende leerstijlen en stijlen van lesgeven. De cursist leert een lesopbouw maken en doelen formuleren.
• Rationaliseren en reflecteren: als circustrainer moet je in staat zijn jezelf continu te blijven ontwikkelen en kritisch te kijken naar je eigen ontwikkeling. Je staat stil bij waarom je iets doet en leert reflecteren op jezelf en anderen.

Cursusduur en afsluiting
De cursus bestaat uit tien lesweken met elke week één lesdag van acht uur. In totaal is dit 80 uur contactonderwijs. Daarnaast wordt er verwacht minstens twintig uur aan beroepspraktijkvorming (BPV) te besteden. Van deze twintig uur moeten in ieder geval drie uur les worden gegeven aan dezelfde groep. De deelnemer draagt zelf zorg voor een relevante stageplek om de geleerde lesstof toe te passen. Mocht er geen plek gevonden worden kunnen we vanuit de organisatie van Cirque CIOS kijken of we een geschikte plek kunnen vinden.

Na voltooiing van de cursus ontvangt de cursist het certificaat ‘Basiscircustrainer’ van de European Youth Circus Organization (EYCO).

Inschrijven
U kunt zich digitaal aanmelden. De cursus gaat door bij voldoende aanmeldingen.

Kosten
€500,-

Cursusplaats en -tijden
De cursus Cirque CIOS wordt aangeboden door CIOS Heerenveen i.s.m. Studio26, Abe Lenstra boulevard 29, 8448 JA Heerenveen (hoofdingang).
De cursusdagen vinden plaats op maandagen. De cursus gaat van start op maandag 8 januari.